Διάγνωση σκολίωσης διαφράγματος με Βιντεοκάμερα


Η εξέταση διάγνωσης των παθήσεων του διαφράγματος αλλά και άλλων ανατομικών στοιχείων στη μύτη που μπορεί να ευθύνονται για ρινική αναπνευστική δυσχέρεια και ροχαλητό γίνεται στο ιατρείο με εύκαμπτη βιντεοκάμερα. 

Πως γίνεται στο ιατρείο η εξέταση του δαφράγματος και των άλλων παθήσεων στη μύτη ;
 
Αρχικά, τοποθετούνται μέσα στη μύτη τολύπια βάμβακος εμποτισμένα με ξυλοκαίνη  για ήπια τοπική αναισθησία. Στη συνέχεια, ακολουθεί η διάβαση όλου του ρινικού αεραγωγού με το υπερσύγχρονο και υψηλής ανάλυσης και ευκρίνειας εύκαμπτο βιντεο-ενδοσκόπιο. Η εξέταση κρατάει πολύ λίγη ώρα και είναι πολύ  εύκολα ανεκτή από τον ασθενή χάρη στη πολύ μικρή διάμετρο (3 χιλιοστά) , στη μαλακή σύσταση και το ειδικό υδρόφιλο περίβλημα του ενδοσκοπίου.   Αναγνωρίζονται, έτσι, όλες οι ανατομικές δομές που πιθανώς δημιουργούν πρόβλημα στη διάβαση του αέρα κατά την αναπνοή και είναι υπεύθυνες για την αναπνευστική δυσχέρεια ή και για άπνοιες κ  ροχαλητό. 
Με αυτό τον τρόπο ελέγχονται  προβλήματα από το ρινικό διάφραγμα όπως η χόνδρινες ρινικές άκανθες ή η σκολίωση του οστέινου τμήματος του ρινικού διαφράγματος, οι υπερτροφικές ρινικές κόγχες, παραμένουσες υπερτροφικές αδενοειδείς εκβλαστήσεις στο ρινοφάρυγγα (κρεατάκια) καθώς και πιθανοί ρινικοί πολύποδες που σχετίζονται ή όχι με χρόνια αλλεργική ρινίτιδα. 
Τέλος, εξηγούνται λεπτομερώς όλα τα ανωτέρω στον εξεταζόμενο και προτείνεται η καλύτερη και πιο σύγχρονη τεχνολογικά λύση για τη διόρθωση  του ανατομικού εμποδίου, που προκαλεί τη δυσχέρεια στην αναπνοή. Ταυτόχρονα αποστέλλεται ηλεκτρονικά μέσω  e-mail από τη Γραμματεία του ιατρείου το Βίντεο της εξέτασης του ασθενούς.
 
Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της ενδοσκοπικής εξέτασης του διαφράγματος με βιντεο-κάμερα ;
 
Το μεγάλο πλεονέκτημα της  εξέτασης με βιντεο-κάμερα για τη διάγνωση των ανωμαλιών του διαφράγματος και των άλλων παθήσεων της ρινός είναι ότι εξασφαλίζει την καλύτερη δυνατή προετοιμασία του χειρουργείου και μας δίνει με βεβαιότητα την πληροφορία εάν το ανατομικό πρόβλημα του διαφράγματος εντοπίζεται στο χόνδρινο ή στο οστέινο τμήμα του. Έτσι, μπορούμε να επιλέξουμε με ασφάλεια την καταλληλότερη χειρουργική τεχνική, που θα διορθώσει  με ακρίβεια την ανατομική ανωμαλία, που είναι υπεύθυνη για το πρόβλημα στη ρινική αναπνοή. Τέλος, χάρη στο σωστό σχεδιασμό της επέμβασης ελαχιστοποιούνται τα ποσοστά των χειρουργικών αποτυχιών και πιθανών υποτροπών, καθώς λαμβάνονται υπόψιν όλες οι παράμετροι που παίζουν ρόλο στη ρινική αναπνοή (ρινικές κόγχες ,κρεατάκια, αλλεργικός ρινικός βλεννογόνος, οστέινο και χόνδρινο διάφραγμα, ρινοκολπίτιδες) παρέχοντας με αυτό τον τρόπο τη δυνατότητα μιας συνδυαστικής θεραπείας. Δε γίνεται, δηλαδή, μια αποσπασματική αντιμετώπιση των προβλημάτων του ρινικού διαφράγματος, αλλά προκρίνεται η πιο ολιστική προσέγγιση  των παθήσεων της ρινός, επιτρέποντας με αυτό τον τρόπο και την επιλογή της κατάλληλης θεραπείας.