Ακουολογικό Ιατρείο

Αρχική » Ακουολογικό Ιατρείο


ΑΚΟΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΑΚΟΗΣ, ΙΛΙΓΓΩΝ ΚΑΙ ΤΥΜΠΑΝΟΥ

Λειτουργεί πληρέστατο Ακουολογικό ιατρείο με Ακουογράφο Τονικής και Ομηλιτικής Ακουομετρίας για αναλυτικό έλεγχο της ακουστικής οξύτητας με ντεσιμπέλ ανά συχνότητα. Ακόμα ελέγχονται καταστάσεις πρεσβυακουσίας σε ηλικιωμένα άτομα και υπάρχει δυνατότητα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης Ακουστικων Βαρηκοιας. Επίσης , λειτουργεί Τυμπανογράφος με δυνατότητα δοκιμασίας έκλυσης ηχητικών ανατανακλαστικών (Reflex) για διάγνωση παθήσεων του μέσου ωτός (μέση ωτίτιδα, δυσλειτουργία ευσταχιανής σάλπιγγας) και διάγνωση ωτοσκλήρυνσης σε περίπτωση μη έκλυσης των ηχητικών αντανακλαστικών. Ο Βιντεονυσταγμογράφος (Homoth) χρησιμεύει στη  διάγνωση παθήσεων Ιλίγγου κι λαβυρίνθου, ενώ η συσκευή  παιχνιδοακουομετρίας για έλεγχο ακοής σε πολύ μικρά παιδιά 2-5 ετών και τέλος  το μηχάνημα με τις Ωτοακουστικές εκπομπές για διαγνωστικό έλεγχο παθήσεων ακοής σε πολύ μικρά παιδιά και άτομα χωρίς ικανότητα συνεργασίας (Αυτισμός κ.α)

Τέλος το υπερσύγχρονο ωτομικροσκόπιο βοηθάει στην αναλυτική εξέταση όλων των παθήσεων του ωτός και στον πληρέστερο έλεγχο του Τυμπανικού Υμένα για τραυματισμούς , μικροδιατρήσεις, φλεγμονές κ.α