Ωτοακουστικές εκπομπές

Αρχική » Ωτοακουστικές εκπομπές


Οι ωτοακουστικές εκπομπές είναι μια μοντέρνα μη επεμβατική διαγνωστική μέθοδος, η οποία χρησιμοποιείται για τη μελέτη της λειτουργίας του κοχλία (έσω αυτί) . Η μέθοδος μετρά κατά τρόπο αντικειμενικό και ανώδυνο την ανταπόκριση του κοχλία υπό μορφή ακουστικής ενέργειας (ήχος). Στην ουσία είναι μία μέθοδος αντικειμενικού προσδιορισμού της ακοής, που δεν απαιτεί την προσοχή και την συνεργασία του ασθενούς.

Αποτελούνται από μία ειδική συνδεσμολογία, που περιλαμβάνει: ηλεκτρονικό υπολογιστή με κατάλληλο λογισμικό, συσκευή ωτοακουστικών εκπομπών και το αντίστοιχο ηλεκτρόδιο που εφαρμόζεται με ειδικό βύσμα στον έξω ακουστικό πόρο του παιδιού. Αν το παιδί είναι ήσυχο, η εξέταση μπορεί να διαρκέσει μερικά λεπτά ή ακόμα και δευτερόλεπτα.
 Εκτός από τα βρέφη και τα παιδιά , είναι χρήσιμο για την ανίχνευση της ακοής σε άτομα που δεν μπορούν να συνεργαστούν, ώστε να υποβληθούν σε κανονικό ακουόγραμμα. Τέτοια άτομα μπορεί να είναι ηλικιωμένοι με άνοια, άτομα με εγκεφαικό, αυτιστικά άτομα κ.α    Επίσης, τα πρόωρα νεογνά έχουν μεγαλύτερα ποσοστά ανωριμότητας και συνεπώς μεγαλύτερες πιθανότητες έκλυσης αρνητικών ωτοακουστικών εκπομπών.Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο έλεγχος της ακοής του νεογνού με ωτοακουστικές εκπομπές αποκλείει τα συνηθέστερα αίτια σοβαρής βαρηκοΐας, δηλαδή βλάβες στο έσω αυτί-κοχλία.
Η εξέταση γίνεται πολύ εύκολα, γρήγορα , είναι εντελώς ακίνδυνη και δεν ενοχλεί καθόλου τον εξεταζόμενο ,τα δε αποτελέσματα γίνονται αμέσως γνωστά.