Φωνοχειρουργική-θεραπεία φωνητικών παθήσεων


Η Φωνοχειρουργική είναι πιο σύγχρονη τεχνολογικά μέθοδος θεραπείας των παθήσεων της φωνής και των φωνητικών χορδών. Γίνεται μικρολαρυγγοσκόπηση και υπό συνεχή παρακολούθηση με κάμερα πολύ υψηλής ανάλυσης και ευκρίνειας και με τη χρήση ειδικών εργαλείων μικροχειρουργικής, διορθώνονται οι ανατομικες ανωμαλίες των φωνητικών χορδών: πολύποδες, κάλοι ,όζοι, θηλώματα, κοκκιώματα , παχύνσεις ή πολυποειδής εκφύλιση χορδών και κύστεις. Ακόμα, υπάρχει η δυνατότητα λήψης βιοψιών από περιοχές του λάρυγγα ύποπτες για κακοήθεια, ώστε να γίνει σταδιοποίηση του όγκου και να σχεδιαστεί αποτελεσματικά η μετεγχειρητική θεραπεία του. Σε καθε περίπτωση, η φωνοχειρουργική απαιτεί μια μικρής διάρκειας Γενική Αναισθησία.  Χάρη σε αυτήν την υψηλής τεχνολογίας και μεγάλης χειρουργικής ακρίβειας  μέθοδο, εξασφαλίζεται η συντομότερη αποκατάσταση των φωνής, καθώς αποφεύγονται τομές και κακώσεις στην τόσο ευαίσθητη περιοχή των  φωνητικών χορδών. Μετά την επέμβαση, που διαρκεί πολύ λίγο χρόνο, ο ασθενής αναρρώνει μέχρι να συνέλθει λίγο από την αναισθησία και εξέρχεται αυθημερόν για το σπίτι του. Δεν υπάρχουν τομές, σημάδια ή ράμματα, ούτε και καθόλου μετεγχειρητικός πόνος. Ο μόνος περιορισμός είναι μια φωνητική προφύλαξη ολίγων ημερών.
 


Συνήθη Προβλήματα


Παθήσεις φωνής

Συνήθεις Διαγνώσεις


Διάγνωση παθήσεων φωνής