Θεραπεία μέσης ωτίτιδας με διάνοιξη ευσταχιανής με μπαλονάκι

Αρχική » Νέα & Ανακοινώσεις » Θεραπεία μέσης ωτίτιδας με διάνοιξη ευσταχιανής με μπαλονάκι


Στις εμμένουσες χρόνιες μέσες ωτίτιδες με συλλογή υγρού μέσα από το τύμπανο (μεσαίο ους), έχει ένδειξη η διάνοιξη της ευσταχιανής σάλπιγγας υπό ενδοσκοπικό έλεγχο ενδορινικά με τη βοήθεια ειδικής συσκευής, που λειτουργεί σαν οδηγός με μπαλονάκι.
Συγκεκριμένα, αφού έχει προηγηθεί παρακέντηση του τυμπάνου για την αφαίρεση  του υγρού υπό ωτομικροσκόπηση, ακολουθεί ενδοσκόπηση ρινός ρινοφάρυγγα για αναγνώριση του στομίου της ευσταχιανής σάλπιγγας. Ακολουθεί προώθηση του οδηγού με το μπαλονάκι πάντα υπό ενδοσκοπικό έλεγχο, προς το ρινικό στόμιο της ευταχιανής. Τέλος, εισέρχεται με τη βοήθεια του οδηγού το μπαλονάκι εντός του στομίου της σάλπιγγας προσέχοντας να μην τραυματιστούν τα ανατομικά όρια του ρινοφάρυγγα. Αφού χρονομετρήσουμε δύο ακριβώς λεπτά με το μπαλονάκι μέσα στην ευσταχιανή φουκωμένο  σε συγκεκριμένη πίεση,  εξέρχεται το μπαλονάκι και από την ευσταχιανή και από τη μύτη. Δε χριεάζεται κανένας ρινικός πωματισμός. 


Το μεγάλο πλεονέκτημα αυτής της σύγχρονης τεχνικής για τη θεραπεία της μέσης ωτίτιδας είναι ότι αποφεύγεται η τοποθέτηση σωληνίσκων αερισμού-tubes. Ο δε ασθενής θεραπεύεται άμεσα από τη συλλογή του υγρού στο αυτί του και επανέρχεται αυτόματα και η ακοή του σε φυσιολογικά επίπεδα.