ΜΗΠΩΣ ΤΕΛΙΚΑ ΦΤΑΙΕΙ Η ΜΥΤΗ ΣΟΥ; FORMA 1-4-18

Αρχική » Αρθρογραφία » ΜΗΠΩΣ ΤΕΛΙΚΑ ΦΤΑΙΕΙ Η ΜΥΤΗ ΣΟΥ; FORMA 1-4-18
Το ρινικό διάφραγμα είναι το ανατομικό χώρισμα που χωρίζει τα δυο ρουθούνια εσωτερικά στη μύτη. Σε πολλούς ανθρώπους το διάφραγμα είναι στραβό, γεγονός που προκαλεί μεγάλο πρόβλημα στην αναπνοή από τη μύτη. 
Ο χειρουργός ωτορινολαρυγγολόγος ηλίας φωτόπουλος θα σου δώσει όλες τις πληροφορίες που χρειάζεσαι σε περίπτωση που τα παραπάνω συμπτώματα σε αφορούν. 

Ποια είναι τα αίτια του στραβού διαφράγματος;
Το πιο συχνό αίτιο της σκολίωσης του ρινικου διαφράγματος είναι η κληρονομική προδιάθεση. Άλλα αίτια σκολίωσης του διαφράγματος μπορεί να είναι κακώσεις ή τραυ- ματισμοί της μύτης και χειρουργικές επεμβάσεις. 

Πως γίνεται η διάγνωση του διαφράγματος και των άλλων παθήσεων στη μύτη ; 
Η διάγνωση της σκολί- ωσης του διαφράγματος γίνεται στο ιατρείο με ενδοσκοπική εξέταση με βιντεοκάμερα. η εξέταση γί- νεται στο ιατρείο και είναι πολύ εύκολη, γρήγορη και εντελώς ανώδυνη. με αυτό τον τρόπο, ελέγχονται όλα τα προβλήματα μέσα στη μύτη: το ρινικό διάφραγμα όπως οι χόνδρινες ρινικές άκανθες ή η σκολίωση του οστέινου τμήματος του διαφράγματος, οι υπερτροφικές ρινικές κόγχες, υπερτροφικές αδενοειδείς εκβλαστήσεις (κρεατάκια) καθώς και ρινικοί πολύ- ποδες που σχετίζονται ή όχι με αλλεργική ρινίτιδα. το μεγάλο πλεονέκτημα της εξέτασης με βιντεο- κάμερα είναι ότι εξασφα- 
λίζει την καλύτερη δυνατή προετοιμασία της επέμβασης εφόσον αυτή είναι απαραίτητη. 

Πως γίνεται η θεραπεία του στραβού διαφράγμα- τος με υπερήχους;
Στις περιπτώσεις που το ανατομικό πρόβλημα του διαφράγματος εντοπίζε ται στο χόνδρινο τμήμα του, η καλύτερη θεραπεία που προτείνεται είναι με το χειρουργικό υπέρηχο. Πρόκειται για μια συσκευή που αποτελείται από μία γεννήτρια, που παράγει τα- λαντώσεις υψηλών συχνο- τήτων, οι οποίες μεταφέ- ρονται στο κοπτικό όργανο του υπερήχου. Οι λόγοι που είναι προτιμότερο να διορθωθεί το διάφραγμα με τους υπέρηχους είναι επειδή: 
-δεν καθίσταται αναγκαία η παραμονή στο νοσο- κομείο, καθώς ο ασθενής μπορεί να επιστρέψει αυθημερόν σπίτι του.
-είναι εντελώς αναίμακτη επέμβαση καθώς καυτηριά- ζονται όλα τα μικρά αγγεία. 
-δεν υπάρχει μετά καθόλου πόνος, αφού δεν χρησιμοποιούνται ράμματα ή νυστέρι.
-η επέμβαση εφαρμόζε- ται ακόμα και χωρίς γενική αναισθησία, με τοπική νάρκωση ή μέθη.
-η συνολική διάρκεια της επέμβασης δεν ξεπερνάτα 30 λεπτά και επομένως η ανάνηψη του ασθενούς γίνεται πολύ ταχύτερα. -δεν υπάρχουν καθόλου μαυρίσματα, πρηξίματαή σημάδια μελανιές στο πρόσωπο ή στη μύτη. 
ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ Ηλία Π. Φωτόπουλου 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΥ, ΩΤΟΡΙΝΟλΑΡΥΓΓΟλΟΓΟΥ, 
ΔΙΔΑκΤΩΡΟΣ ΙΑΤΡΙκΗΣ ΣΧΟλΗΣ ΑθΗΝΩΝ,