Ενδοσκοπικές επεμβάσεις παραρρινίων με σύστημα υποβοηθούμενης πλοήγησης

Αρχική » Νέα & Ανακοινώσεις » Ενδοσκοπικές επεμβάσεις παραρρινίων με σύστημα υποβοηθούμενης πλοήγησης


Πολλές ενδοσκοπικού τύπου επεμβάσεις εμπεριέχουν υψηλό ρίσκο επιπλοκών λόγω της πολύ ιδιαίτερης ανατομικής θέσης των παραρρινίων κόλπων. Πράγματι, κάποιες ανατομικές περιοχές των παραρρινίων κόλπων του προσώπου βρίσκονται σε πολύ επικίνδυνη θέση καθώς γειτνιάζουν με ευαίσθητα και ευπαθή ανατομικά όργανα, όπως ο οφθαλμός ή ο εγκέφαλος. Έτσι, οι ηθμοειδείς κυψέλες συνορεύουν ανατομικά με τα μάτια, για την ακρίβεια βρίσκονται ανάμεσα τους και τις χωρίζει από αυτά ένα λεπτό οστέινο πέταλο. Επίσης, ο μετωπιαίος παραρρίνιος κόλπος βρίσκεται ακριβώς μπροστά από το μετωπιαίο λοβό του εγκεφάλου, όπως και οι σφηνοειδείς κόλποι βρίσκονται σε στενή ανατομική σχέση με τις καρωτίδες αρτηρίες.
Ακόμα και έμπειροι χειρουργοί μπορεί να παρασυρθούν και να οδηγηθούν μέσα στον εγκέφαλο ή στον οφθαλμικό κόγχο, ξεφεύγοντας απο τις τόσο μικρές και κλειστές κοιλότητες των παραρρινίων.
Τα τελευταία χρόνια για να προληφθεί αυτός ο κίνδυνος υπάρχει δυνατότητα χρήσης συστήματος πλοήγησης-Νavigator, κατα τη διάρκεια της ενδοσκοπικής επέμβασης.
Το σύστημα πλοήγησης δείχνει με μεγάλη ακρίβεια πόσο κοντά είμαστε στο μάτι ή στον εγκέφαλο και αποφεύγεται έτσι αυτή η σοβαρή επιπλοκή των επεμβάσεων στους παραρρινίους κόλπους.
Έτσι, η χρήση του Navigator παρέχει πολύ μεγάλη ασφάλεια στη μικροχειρουργική των κόλπων του προσώπου και αiρει πολλές από τις επιφυλάξεις που θα υπήρχαν παλαιότερα.