Θεραπεία αποφρακτικής υπνικής άπνοιας με Υπερήχους

Αρχική » Περιστατικά » Θεραπεία αποφρακτικής υπνικής άπνοιας με Υπερήχους

   Ασθενής άνδρας ηλικίας 30 ετών προσέρχεται στο ιατρείο με έντονο πρόβλημα ροχαλητού. Ο ασθενής είναι αθλητικός, αδύνατος , μη καπνιστής και χωρίς υποκείμενο νόσημα. Κατά την εξέταση βιντεοενδοσκόπησης με εύκαμπτο ενδοσκόπιο ανευρέθηκαν υπερτροφικές ρινικές κόγχες, υπερμεγέθης, μακρυά  σταφυλή και στενωμένες πλάγιες καμάρες της υπερώας.
   Επειδή υπήρχε από το ιστορικό υποψία επεισοδίων υπνικής άπνοιας, ο ασθενής υποβλήθηκε τον Ιανουάριο του 2018 σε ψηφιακή μελέτη καταγραφής ύπνου με μηχάνημα snore-check . Από την ψηφιακή ανάλυση του ηχογράμματος προέκυψε πως ο ασθενής εμφανίζει  σοβαρές άπνοιες και μάλιστα 40 επεισόδια αποιών σε κάθε 1 ώρα ύπνου (δείκτης ΑΗΙ:40). Η μέγιστη διάρκεια των απνοιών ήταν 30 δευτερόλεπτα. Στον ασθενή προτάθηκε να υποβληθεί σε πλήρη Πολυ-Σωματοκαταγραφική Μελέτη Ύπνου με τη χρήση συσκευής συνεχούς ροής οξυγόνου-C-PAP, όμως ο ίδιος ο ασθενής ήταν αρνητικος.

  Έτσι, το Μάρτιο του 2018 ο ασθενής υποβλήθηκε σε τριπλή επέμβαση συρρίκνωσης ρινικών κογχών, εκτομής σταφυλής και υπερωιοπλαστικής για διάνοιξη των στενωμένων υπερώιων καμαρών με τη βοήθεια συσκευής χειρουρικών υπερήχων. Η επέμβαση και η αποθεραπεία εξελίχθηκαν ομαλά. 

   Στις 1-6-2020 , παραπάνω από  2 έτη μετά την επέμβαση των υπερήχων,ο ασθενης, υποβλήθηκε σε νέα μελέτη ύπνου με τη συσκευή snore-check. Από τα αποτελέσματα διαπιστώθηκε σημαντικότατη βελτίωση: ο αριθμός των απνοιών είχε εντυπωσιακά μειωθεί σε μόλις 4 επεισόδια την ώρα -δείκτης ΑΗΙ 4 , με τη μέγιστη διάρκεια της απνοιας να μην ξεπερνά τα 20 δευτερόλεπτα .