Χρόνια κρυπτική αμυγδαλίτιδα


Κρυπτική Αμυγδαλίτιδα: Πολλοί ασθενείς πάσχουν από χρόνια κρυπτική αμυγδαλίτιδα. Οι αμυγδαλικές κρύπτες είναι πτυχές στην επιφάνεια των αμυγδαλών, που χρησιμεύουν για να αυξάνουν τη συνολική επιφάνεια τους. Όταν ,όμως, μέσα στις κρύπτες των αμυγδαλών μαζεύονται υπολείμματα τροφών, τότε δημιουργείται κακοσμία του στόματος καθώς αυτά σαπίζουν μέσα στην αμυγδαλή, με επακόλουθο να δημιουργείται χρόνια κρυπτική αμυγδαλίτιδα. Τα τροφώδη βύσματα μοιάζουν πολύ με τα πυώδη βύσματα της πυώδους αμυγδαλίτιδας και πολλές φορές προκαλούν  πρόβλημα στη διάγνωση και  θεραπεία. Σε αυτήν την περίπτωση η θεραπεία εκλογής είναι η κρυπτόλυση με τους χειρουργικούς υπερήχους. Συγκεκριμένα η κεφαλή των υπερήχων , που στην προκειμένη  περίπτωση απαρτίζεται από ειδικό σμιλίο, διεισδύει μέσα στην κρύπτη της αμυγδαλής και τη διαλύει προκαλώντας  κρυπτόλυση. Με αυτό τον τρόπο καταργούνται οι κρύπτες κι έτσι ομογενοποιείται η επιφάνεια της αμυγδαλής, ενώ ταυτόχρονα  προκαλείται και βιολογικός καθαρισμός των αμυγδαλών , εξασφαλίζοντας την αποστείρωσή τους. Η όλη διαδικασία μπορεί να γίνει και με τοπική αναισθησία και δε διαρκεί άνω από 20 λεπτά με μισή ώρα, είναι δε εντελώς αναίμακτη και ανώδυνη. Μετά τη θεραπεία ο σθενής μπορεί να τρώει μια υδαρής διατροφή για 5-6 ημέρες.  Η θεραπεία είναι μόνιμη, χωρίς παρενέργειες και ιδανική για αμυγδαλές, που δε χρειάζεται να αφαιρεθούν με χειρουργείο.
Υπερτροφικές Αμυγδαλές: Ειδικά σε παιδιά ή και σε ενήλικες με μεγάλο μέγεθος αμυγδαλών, που μπορεί να προκαλούν ροχαλητό ή και υπνική άπνοια, η καλύτερη και πιο ασφαλής μέθοδος θεραπείας είναι η συρρίκνωση των αμυγδαλών με υπερήχους. Είναι εύκολη , ανώδυνη και εντελώς αναίμακτη καθώς δε χρησιμοποιεί νυστέρια ή ράμματα. Σε μεγάλες μελέτες που έχουν γίνει σε παιδιά ηλικίας 2-8 ετών στη Γερμανία έχουν καταδειχτεί τα σαφή πλεονεκτήματα των χειρουργικών υπερήχων σε σχέση με την κλασσική αμυγδαλοτομή . Η επέμβαση διαρκεί μόλις 20-30 λεπτά. Η κεφαλή του υπερήχου εισχωρεί μεσα στο σώμα της αμυγδαλής και χάρη στις ταλαντώσεις πολύ υψηλών συχνοτήτων προκαλεί διάλυση της μάζας της αμυγδαλής (αμυγδαλόλυση), οδηγώντας σε μείωση του μεγέθους αυτής. Η μέθοδος έχει απόλυτη επιτυχία και δεν ξαναμεγαλώνει το μέγεθος της αμυγδαλής.


Συνήθεις Διαγνώσεις