Αίτια εξωτερικής καλοκαιρινής ωτίτιδας


  Μηχανισμός : Όταν το νερό μπαίνει μέσα στο αυτί μπορεί να παρασύρει βακτήρια  ή    μύκητες μέσα σε αυτό. Συνήθως το νερό βγαίνει εξω,το αυτί στεγνώνει και τα  μικρόβια δεν δημιουργούν κανένα πρόβλημα . Αλλά ορισμένες φορές το νερό παραμένει παγιδευμένο μέσα στον έξω ακουστικό πόρο (ΕΑΠ) με συνέπεια  το δέρμα του  να γίνεται υδαρές.
Το αποτέλεσμα είναι να δημιουργείται ιδανικό περιβάλλον για την ανάπτυξη μυκήτων και βακτηρίων ,πού επιμολύνουν την περιοχή.
 
 
Προδιαθεσικοί παράγοντες:Εχει βρεθεί ότι τα άτομα με κνησμώδη ξεφλουδισμένα αυτιά και άτομα με τη τάση να μαζεύουν πολύ κερί (κυψέλη) στον ΕΑΠ καθώς και όσοι έρχονται σε συχνή επαφή με το νερό είναι πολύ πιθανό να αναπτύσσουν αυτί του κολυμβητή.Συνήθη Προβλήματα


Καλοκαιρινές ωτίτιδες