νΗ μεγάλη συχνότητα απομόνωσης αναεροβίων στην παρόξυνση της χρόνιας ιγμορίτιδας πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά την επιλογή του θεραπευτικού σχήματος. Η σωστή επιλογή του αντιβιοτικού για τη θεραπευτική αντιμετώπιση των φλεγμονών του ιγμορείου πρέπει να

Home » Νέα & Ανακοινώσεις » νΗ μεγάλη συχνότητα απομόνωσης αναεροβίων στην παρόξυνση της χρόνιας ιγμορίτιδας πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά την επιλογή του θεραπευτικού σχήματος. Η σωστή επιλογή του αντιβιοτικού για τη θεραπευτική αντιμετώπιση των φλεγμονών του ιγμορείου πρέπει να
See more